top of page

De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan dat bestaat uit verkozen leden van alle actoren die het beleid van de school uitmaken:

 • de ouders

 • het personeel

 • de directeur (woont de vergaderingen bij en heeft een raadgevende stem)

 • de lokale sociale, economische en culturele milieus

De verkozenen zetelen voor 4 jaren in de schoolraad.


Onze schoolraad bestaat uit :

 • Mevrouw Amber Duwyn

 • Mevrouw Caroline Dehaene

 • Mevrouw Hilde Viaene

 • De Heer Grégory Verbeiren

 •  Mevrouw Valérie Robbe

 • Mevrouw Dorien Mot (voorzitter en afgevaardigde voor de algemene vergadering van de scholengroep)

 • Mevrouw Els Mertens (ondervoorzitter)

 • Mevrouw Nele Schellens

 • Katrien Van Vaerenbergh (directeur)

 

Wat doet de schoolraad ?
De schoolraad heeft vooral een adviserende en overleggende bevoegdheid.  In eerste instantie wordt er overlegd met of advies gegeven aan de directie in verband met o.a. budgetten, personeel, het schoolreglement, enzovoort.  

Concreet komt de schoolraad ongeveer drie keer per schooljaar samen. Besproken punten komen in een verslag dat ter inzage voor alle betrokkenen op de school ligt. 

bottom of page