top of page

Het oudercomité is een vereniging van ouders die zich inzet om de school te helpen waar mogelijk. Dit kan onder andere door activiteiten te organiseren die het mogelijk maken om de schoolwerking financieel te ondersteunen en daarbij tegelijk de onderlinge band tussen de ouders te versterken. 

Het oudercomité is op vrijwillige basis samengesteld uit een aantal geëngageerde ouders. Wie deel wil nemen, kan mailen naar oudercomitemarkevallei@gmail.com 

of via smartschool - oudercomité Markevallei. Ook wie liever niet vergadert maar wel graag een handje helpt bij één van de activiteiten kan gerust mailen.
 
Voorzitter: Els Dooms

 

bottom of page